Management van 'CRIMP'

Bezuinigingen enerzijds, vermindering leerlinginstroom anderzijds betekenen minder inkomsten en meer overhead. 'Krimp' - situaties vragen om strategisch, integraal en resultaatgericht handelen.

'C.R.I.M.P.'  aanbod   "Doe Meer Met Minder"

Het 'C.R.I.M.P.' aanbod vormt een pakket maatregelen voor 'krimp' - situaties. Met de door ons ontwikkelde instrumenten kunnen we u adviseren met als doel: beleidsrijk omgaan met (financiële) krimpsituaties.

C   Contract Compliance: Goede contracten opstellen is één, ze naleven is iets heel anders. Daarbij kan veel misgaan: onterechte betalingen, mislopen van kortingen, geen grip op periodieke prijsindicaties.  Waarom steken organisaties zoveel energie in het opstellen van contracten, als niemand ze naleeft? Besteedt het contractmanagement daarom uit. MEQ CHANGE heeft hiervoor een oplossing: 'Contract Compliance'.                                                                                                                                                                      Met de "CC" - aanpak analyseren wij contractuele afspraken, leveranciersprestaties, klanttevredenheid en advies over belangrijke veranderingen in de leveranciersmarkt. Uw voordelen kunnen oplopen tot wel 20%!

R   Re-alloceren van lumpsum met onze bottom up allocatiesystematiek. Uw directies worden in hun  financiële verantwoordelijkheid maximaal geprikkeld. Men krijgt een goed inzicht op wat centraal wordt afgedragen en wat er overblijft voor eigen beleid. Onze systematiek bevordert een transparante verdeling van middelen.

I    Inkoopbeleid en - processen analyseren en verbeteren. Inkoop organisatiebreed op hoger plan brengen en aantoonbaar kosten besparen (oplopend tot 50%). Wat levert u dit op? Naast kostenbesparingen, verbeterde prestaties, optimalisatie van de inkoopprocessen en een efficiënte aanpak. Zie ook: Effectief Inkoopmanagement.

M   Management van personeel & organisatie. Herformulering in-, door-  en uitstroombeleid:(meerjaren) formatie, werkgelegenheid, afvloeiing, ontslag en outplacement. Re-organisatie: tegengaan leegstand door schoolverbreding of opstarten integrale kindcentra. 

P   Payrolling personeel. I.s.m. Payroll Intermediair (PI). Vaak is het verstandig om een personeelsbestand te hebben met een vaste kern en een flexibele schil. Hoe minder vaste contracten, des te groter de administratieve last. PI bespaart tijd, geld en veel zorgen.U bepaalt wie er bij u werkt, exclusief voor u. PI is de juridisch werkgever en neemt dus alle risico's over. Payrollmedewerkers bouwen dezelfde rechten op als vast personeel. Met PI weet je direct waar je aan toe bent. Per gewerkt uur factureert PI een afgesproken tarief waar alles inzit. Dus geen naheffingen, zoals vaak gebeurt.

Daar PI de NVUB CAO  hanteert, zijn zij beter in staat om flexibeler te opereren dan andere bureaus en kunnen medewerkers vaak zelfs goedkoper verlonen! De Service, door persoonlijk ondersteuning, is onderscheidend t.o.v. andere aanbieders.

Meerwaarde 'CRIMP' aanpak

  • Met de 'CRIMP' aanpak garanderen wij onze klanten een hoog rendement op hun investering.
  • Een hoog rendement staat voor effectiviteit en efficiëntie, waardoor de kosten zullen krimpen, maar wel op basis van een beleidsrijke begroting.
  • Het 'CRIMP' aanbod voeren we integraal dan wel per onderdeel uit.
  • Uitvoeren van een pilot ter indroductie van de 'CRIMP' onderdelen.

Informatie? Bel: 0341 251884 of 06 21547541 of reageer naar: info@meqchange.nl