Klantcommunicatie & Marktleiderschap

Organisatie problematiek 

Veel organisaties willen iedere klant kunnen bedienen. Met tijdelijke maatregelen zoals reclameacties, extra personeel, afslanking of de invoering van een nieuw organisatiemodel probeert men klanten aan zich te binden. Maar veelal zonder succes.Het management is meer bezig met de interne organisatie dan met de klant.

Oplossingsrichting 

Zoe als bedrijf naar je unieke waarden die alleen jij kan bieden, aan een met zorg uitgekozen markt en wordt de beste door uit te blinken in één waarde. Zonder andere waarden te verwaarlozen. Verbeter de gekozen waarde elk jaar. De sleutel hiertoe is het werkmodel dat snel aan te passen is, om de gekozen waarde te creëren. Pas daarna is het nuttig om je met lean, competenties of kwaliteitsmanagement bezig te houden.

Marktleiders verdelen hun krachten niet over verscheidene waarden, maar focussen zich met grote  vasthoudendheid op die ene waarde die zij willen bieden.

Changemanagement aanpak

Met de MEQ matrix ondersteunt MEQ CHANGE organisaties in het gehele veranderingstraject naar groei en marktleiderschap. In een intensief cyclisch proces van Bewustwording > Instellingsverandering > Gedragsverandering > Actiebereidheid gaan we aan de slag.

  • Wij leren het management te breken met hun gewoonte-denken: het werk na een eerste succesje snel delegeren of de neiging naar consensus met elkaar, zonder de meningsverschillen uit te diepen. Dit gedrag blokkeert de speurtocht naar nieuwe inzichten.
  • Wij analyseren welke waarde uw klanten als ongeëvenaard zien, met als resultaat een helder  waardenbod. 
  • Vervolgens helpen we bij de keuze van het waarde aanbod en implementatie van het bijpassend  werkmodel, dat uw bedrijf in staat stelt de waardebelofte in te lossen.
  • Voorts bepalen we met u de waardediscipline voor een optimale combinatie van het waardebod en werkmodel in de gekozen markt.
  • Tenslotte traint en coacht MEQ CHANGE het personeel in de bijpassende cultuur van de klantdiscipline en het werkmodel.

De MEQ matrix, een ijzersterk analyse tool, speelt een centrale rol in de analyse en ontwikkeling van organisaties. Met de matrix brengen we complexe processen terug naar hanteerbare deelproblemen, om vandaar uit de verbeterdoelen te realiseren.