Interim Management

Probleemsituatie 

Zonder kapitein is het schip stuurloos.Het gevaar is niet ondenkbaar dat de school uit balans raakt. Daarom wilt u bij afwezigheid van een leidinggevende de opvolging zo snel mogelijk geregeld hebben. Natuurlijk moet dit zorgvuldig gebeuren en vereist dat een nauwkeurige match zijn tussen uw vraag en ons aanbod van interim managers. 

Overbruggingsmanagement

In overbruggingssituaties levert MEQ CHANGE u een ‘tussenpaus’, die uw school op een adequate manier leiding geeft, om de bestaande kwaliteit, veiligheid en relaties tussen alle betrokkenen te continueren.

Crisismanagement

Soms kan er sprake zijn van een crisis binnen een school, conflicten in de relationele sfeer waarin men volledig langs elkaar heen leeft. Of een crisis met een inhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld omdat de school de wacht heeft aangezegd gekregen, omdat de onderwijsresultaten onvoldoende zijn. Hoe dan ook in alle gevallen levert MEQ CHANGE u een interimmer met bijpassend profiel.

Projectmanagement 

Voor veranderingssituaties, die om specialistische kennis en vaardigheden vragen en die onvoldoende aanwezig zijn binnen school, bieden wij een professionele projectmanager. Specialistische onderwerpen zijn bijvoorbeeld: (e) HR advies, inkoopmanagement, (brede) schoolontwikkeling of schoolmarketing/-imago verbetering bij snel teruglopende leerlingaantallen.

Interim Intern Begeleider Nieuw!

De functie van intern begeleider evolueert van een leerkracht met extra remedierende taken tot een zorgmanager, die leerkrachten coacht in hun zorgprofessie. Een collega die men gewoon niet meer kan missen. Mocht u om wat voor reden dan ook tijdelijk zonder zitten, MEQ CHANGE kan u een interimmer leveren. Een professional die zich snel inwerkt, zodat alle zorgactiviteiten gewoon doorgang kunnen vinden.