Integraal verbeteren MKB

Uw bedrijf in kaart met de MKB quick - scan!

-In zeer korte tijd een compleet (integraal) overzicht...
-4 verschillende invalshoeken:
    . succes/risicofactoren
    . huidige - en gewenste cultuur in beeld
    . leiderschap voor beoogde veranderingen
    . financien - vermogen en verdienpotentieel
-Analyse sterke en zwakke punten, voornaamste problemen
-Aanbevelingen voor snelle verbeteringen - 'quick wins' 
                                                                                                                                                                             Analyse en rapportage
Beknopt:      op basis van 81 vragen en 3 jaarrekeningen, een rapportage van 5 pagina's
Snel:            2-4 werkdagen na ontvangst van de informatie
Aanbieding   van € 3500,- nu voor een introductieprijs van € 750,- voor de eerste 10 bedrijven.

Zeer geschikt voor MKB (8-400 man) die verbeterde prestaties wensen.
Referenties beschikbaar.

Meer informatie of presentatie? Bel naar: 06 215 47 541 / info@meqchange.nl