Effectief Inkoopmanagement

"Doe Meer Met Minder"

Optimaal benutten van besparingsmogelijkheden op middelen en energie.

Inkoop problematiek

De recessie heeft gevolgen voor bedrijven en onderwijsinstellingen. De overhead neemt toe en drukt op uw budget. Dit leidt onder meer naar een andere kijk op de financiering. Voorts is het inkopen van goederen en diensten door wet- en regelgeving een zo ingewikkeld proces geworden, dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Met als gevolg dat u niet beseft dat u op uw inkoop vele duizenden euro's kunt besparen! Besparingen die u kunt inzetten voor het primaire proces.

Verbetering  inkoopprocessen en kostenbesparingen met het MSU inkoopmodel

MEQ CHANGE doet meer dan een quickscan. Wij helpen organisaties bij hun strategieën voor inkoopbesparingen. Met als uitgangspunt: 'Doe Meer Met Minder! 'begeleiden wij organisaties in inkoopbeleid, processen en organisatie. Met inzet van het MSU inkoopmodel, ontwikkeld aan de Michigan State University. MEQ CHANGE is de licentiehouder van dit instrument. 

Veel quickscans kijken naar het korte termijn voordeel, het MSU model kijkt breder en zorgt voor besparingen op de lange termijn.Organisatieaanpassingen en inkoopbesparingen gaan daarbij hand in hand.

Inkoopproces optimalisatie in 5 stappen:

stap 1: Vaststellen van gewenste inkoopvolwassenheidsniveau: samen met de organisatie bepaalt de MSU-auditor het gewenste niveau.

stap 2: Analyseren van inkoopvolwassenheid: samen met de organisatie lichten we (on line) 14 bedrijfsprocessen door, dit geeft zicht op de huidige inkoopvolwassenheid en tevens input voor een verbeterplan en een prioriteitenschema.

stap 3: Opstellen verbeterplan: verschillen tussen huidige en gewenste situatie leveren per proces een verschil in volwassenheid op, welke men planmatig wil verbeteren.

stap 4: Implementeren verbeterplan: afhankelijk van de behoeften van de organisatie vindt de  implementatie van het verbeterplan plaats.

stap 5: Periodiek meten van resultaten: om de voortgang te bewaken en of de organisatie 'in control' blijft.

Besparingen variërend van 25% tot 50%!

Bij besparingen en supply chain kunt u denken aan: leermiddelen, meubilair, inrichting, onderhoud, kantoorartikelen, afval, schoonmaak, beveiliging, energie, ICT, kopieerwerk, telefonie etc

Enkele aansprekende voorbeelden: Besparingen op uitzenkrachten bij een universiteit: 30%. Schoonmaak op een hogeschool: 25%. Besparing op orthopedische producten en diensten bij een zorginstelling: 50%. Een bouwproject voor tijdelijke college - en kantoorruimte bij een universiteit: 20%

Verder ondersteunt MEQ CHANGE organisaties bij de uitvoering van Europese aanbestedingen en Contractmanagement.

Informatie? Bel: 0341251884 of 06 51311316 of 06 21547541 of reageer via: info@meqchange.nl


Duurzaam Energiemanagement

Duurzaam energie besparen oplopend tot 46%!

Naast de overheidbezuinigingen worden scholen nu ook getroffen door veel hogere energieprijzen (10-15%). Anderzijds moeten scholen hun maatschappelijke verantwoording op zich nemen en minder energie verbruiken (CO2 uitstoot).

Wat zijn de energiekosten voor uw schoolgebouwen? Wat kunnen we er concreet aan doen? Hoe realiseren we besparingen? Waar moeten we beginnen?

Met onze Green Power solution aanpak helpen we u de besparingen direct realiseren. Ons besparingsconcept bestaat uit: Ledverlichting (20%), High Power magnetische brandstofregelaar (6,5%) en radiator warmtevloeistof (20%). Bij elkaar zo'n 46% aan besparingen.

Meer informatie of een pilot? Bel of  mail ons: Siebe Elgersma: 0651311316 /  info@meqchange.nl