Management & Organisatie

MEQ CHANGE is het handelsmerk voor een diepgaande en verantwoorde begeleiding van management - en organisatieprocessen binnen een school of een bedrijf.

Hoe denkt u over de ………… van uw organisatie?

Wat zou u op de stippellijnen van de bovenstaande vraag zetten? Waarin bent u in geïnteresseerd? Waarin investeert u uw tijd? Wat raakt u het meest? De mentaliteit van de medewerkers, de effectiviteit van de organisatie om opbrengsten te realiseren, de kwaliteit van uw schoolorganisatie of de samenhang tussen elk van die aandachtspunten?

MEQ CHANGE werkt met een matrix, een praktisch analyse instrument, waarin alle aspecten die een rol spelen in uw ontwikkelingsproces integraal in beeld worden gebracht en de fundamentele gegevens aanleveren voor praktisch toepasbare verbeteringen.

MEQ CHANGE staat voor het begeleiden en borgen van de mentaliteit van uw medewerkers(Mentality), de effectiviteit in het realiseren van opbrengsten (Effectiveniss) en de verankering van de kwaliteit (Quality) van aangeboden diensten en personeel.


Integraal verbeteren met de MKB Quick scan

In zeer  korte tijd een compleet overzicht:
    -4 verschillende invalshoeken:
         . succes/risicofactoren
         . huidige - en gewenste cultuur in beeld
         . leiderschap voor beoogde veranderingen
         . financien - vermogen en verdienpotentieel
    -Analyse sterke en zwakke punten, voornaamste problemen
    -Aanbevelingen voor snelle verbeteringen - 'quick wins'

Beknopt: obv 81 vragen en 3 jaarrekeningen, een rapportage van 5 pagina's
Snel:        2-4 werkdagen na ontvangst van de informatie
I.p.v. voor € 3500,- nu voor introductieprijs van € 750,- voor de eerste 10 bedrijven.

Zeer geschikt voor MKB (8-400 man) die verbeterde prestaties wensen.
Referenties beschikbaar.

Demo? Bel MEQ CHANGE: 0341251884 / 0621547541 /info@meqchange.nl