Competentie analyse

Mensen maken het verschil in een organisatie. Aandacht voor ontwikkeling van uw medewerkers en hun competenties vormt de voorwaarde voor een kwalitatief goed lopende organisatie.

Competentiemanagement is enerzijds een middel om het niveau van de oranisatie op peil te houden en anderzijds een instrument om tegemoet te komen aan de wens tot ontwikkeling van uw personeel.

Met behulp van de Talent Assessment (INRO) gaat MEQ CHANGE met u een doelgericht traject in waarin u alle aspecten van competentiemanagement leert hanteren. Van het interpreteren t/m het opstellen en uitvoeren van een POP, dan wel TOP dan wel een SOP of Organisatieveranderplan.