Team samenstelling

Team Assessment 

Een goed functionerend team is een voorwaarde om op effectieve wijze uitvoering te geven aan het gekozen beleid. Bepalend daarvoor zijn motivatie, een goede samenwerking en de benodigde competenties. Van alle teamrollen wordt een profiel gemaakt en vergeleken met de individuele analyse van elk teamlid. Daarmee wordt zichtbaar of er nog competenties missen en bepalen we op welke wijze (werving/selectie, opleiding) dit wordt opgelost.

Door elk teamlid in kaart te brengen en de uitkomsten (op hoofdlijnen) met elkaar te delen ontstaat ook inzicht in de achtergronden van elkaars functioneren. Bijvoorbeeld waarom sommige mensen elkaars tegenpolen zijn. Dit begrip opent de weg naar een meer open communicatie. Conflicten worden vroegtijdig bespreekbaar en het team functioneert effectiever.