Over INRO analyses

 RDA op Europees niveau uitgeroepen tot het beste analyse tool voor ontwikkeling van mens en organisatie. 

Met behulp van RDA analyse en matching vergelijken wij huidig en gewenst gedrag met als doel om de menselijke kant van veranderingen voorspelbaar en beheersbaar te maken. Daarbij wordt gekeken naar het individu, het team, de afdeling, een hele organisatie of een marktgebied.   

 • Sinds de 80'er jaren is het RDA model op wetenschappelijke wijze ontwikkeld, genormeerd en gevalideerd door een groep van 17 klinisch psychologen i.s.m. universiteiten van Utrecht en Twente. RDA is doorontwikkeld in Europees verband en uitgeroepen tot het beste HR tool voor ontwikkeling van mens en organisatie. 
 • Het RDA gaat uit van een integraal mensbeeld en analyseert de totale persoonlijkheid m.b.v een linguistisch ordeningsmodel, een database met 50.000 gedragsbegrippen, waaronder 8.000 vitaliteitsbegrippen.
 • Het RDA stelt de ontwikkeling centraal en kijkt daarnaast naar de functie of rol die een medewerker vervult. Ieder mens is uniek, dus bij ieder mens passen specifieke functies en rollen.
 • De meeste testen meten het gedrag op 2 niveaus, RDA op 7 niveaus (waarden, eigenschappen, vaardigheden, capaciteiten, cognitie, emoties en fysiek) gekoppeld aan de 8 assen. Dus op 56 deelgebieden kunnen we betrouwbare uitspraken doen over menselijk gedrag. 
 • RDA meet niet alleen het effectieve -, maar ook het ineffectieve en obsessieve gedrag en of het 'echt' dan wel 'onecht' is. Andere tests meten maar één type gedrag.
 • RDA is goedkoper, omdat eenmaal een vragenlijst wordt beantwoord. De gegevens worden opgeslagen in een database en afhankelijk van de vraag (bijv. w&s, disfunctioneren of coaching) wordt alleen die informatie verstrekt die hoort bij de vraagstelling. Men betaalt dus slechts eenmaal.

RDA is bruikbaar voor alle HR, Organisatie en Markt toepassingen:             

                                                                                       

 • Intake voor training en coaching;
 • Werving & selectie; Assessment Centers; 
 • In kaart brengen van oorzaken van disfunctioneren;
 • HR beleid voor in -, door - en uitstroom van personeel
 • Competentiemanagement /persoonlijk ontwikkelplannen;
 • Optimaal samenstellen van een team;
 • Studie - en beroepskeuze advies;
 • Ouderenbeleid;
 • Mobiliteit / Outplacement / Reïntegratie;
 • Verandermanagement / cultuurverandering;
 • Opstellen, profilering en afstemming onderwijsketen: beroep< > opleiding < > docent < > student;
 • Markt - en leefstijlonderzoek
 • Opvoedingsituaties

DIAMENTS DIAlogue Based AssessMENTS

Nieuwe applicaties onder de naam Diaments, de vragenlijsten zijn vervangen door andere instrumenten zoals plaatjes, e-teksten of games. Diaments verlaat het eenmalig testen (vooraf en na afloop) en gaat uit van het ontwikkelproces van de deelnemer door de dialoog met zichzelf en de (interne en externe) omgeving aan te gaan,daarvan te leren en zijn zelfbeeld te fine tunen.

Quickscan: snelle matching van kandidaten op tijdelijke functies zoals docenten, managers en ander personeel. Uniek is de korte en krachtige manier waarop we functies in kaart brengen en matchen met persoonlijke profielen.

Leerling assessment: analyse en matching van talent, gedrag en motivatie van het schoolkind, met visuele en schriftelijke rapportages en adviezen voor ontwikkeling van persoon en leergedrag.

Gesprekspartner in beeld: met 7 vragen op een smartphone wordt een profiel opgesteld  van je gesprekspartner, met adviezen over hoe je de ander het beste kan benaderen. Zelf uitproberen? Plak deze link in uw browser: http://que.redbrickhq.com/q/Q000001/.

Foto Analyzer: persoonsanalyse mogelijkheden voor ongeletterden of anderstaligen,expats en NT2. Vragenlijsten zijn vervangen door gecartooniseerde foto's.

Text Analyzer: waarmee we elk willkeurig document zoals een CV, schoolgids, handleiding, jaarverslag, website, planningsdocumenten, nieuwbrief, social media etc,  kunnen analyseren en real time vertalen in een profiel en matchen met wenstekst of -profiel.U kunt het gratis uitproberen door een tekst aan te melden via : www.textanalyzer.nl

Serious Gaming: de Koffertjestest: 'Ik ga op reis en neem mee'. Keuzegedrag wordt geanalyseerd en in een spinprofiel gebracht.

Vitaliteitsscan: een combinatie van op bio-resonantie gebaseerde metingen en adviezen i.c.m. RDA assessment. Met V-scan kunnen we zeer betrouwbare diagnoses opstellen over de lichamelijke - en psychische gesteldheid  van een persoon. Geschikt voor ziekteverzuimreductie trajecten..

Meer informatie of presentatie? MEQ CHANGE, tel. 0341-251884 / 06-21547541 / Mail: info@meqchange.nl