(e) Human Resource Development

In het effectief ontwikkelen en beheren van menselijk kapitaal gaat MEQ CHANGE uit van een integrale aanpak van personeelsontwikkeling met gebruikmaking van bijbehorende personeelsinstrumenten.

MEQ CHANGE stemt de professionele ontwikkeling van de medewerker op zowel de inhoudelijke en organisatorische doelen als op zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen af.

MEQ CHANGE geeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever vorm aan de invoering van integraal HR ontwikkeling door middel van competentiemanagement. In onze resultaat gerichte maatwerk aanpak maken we gebruik van bijpassende interventies, waaronder advies, coaching, training en andere instrumenten.


Over INRO

INRO is momenteel het meest geavanceerde analyse model dat er bestaat!

Het INRO model is een psychologisch en linguistisch ordeningssysteem dat vanaf half jaren 80 zich heeft doorontwikkeld als het meest geacvanceerde analyse model op dit moment. Het model beschrijft gedrag integraal in termen van rollen en interacties. Gedrag op het niveau van individuen, teams, organisaties, marktgroepen of grotere samenlevingsverbanden wordt in kaart gebracht en met elkaar vergeleken.

INRO maakt daarbij gebruik van online documenten, welke m.b.v. een database van 280.000 woorden (waaronder 32000 psychologische begrippen) worden geanalyseerd en vertaald in profielen. Die mogelijkheid maakt INRO geschikt voor vrijwel iedere discipline (taalkunde, bedrijfskunde, HRD, marketing etc).

Schrijvers om hun teksten kwalitatief te fine tunen met de wens-tekst. HR professionals om competenties in beeld te brengen. Bedrijfskundigen voor organisatieanalyses, Marketing voor imago's en markanalyses.

Consistentie

Omdat INRO steeds dezelfde indelingscriteria toepast, zijn document onderling vergelijkbaar. De consistentie tussen de diverse documenten kunnen dus worden vastgesteld. Spreekt men met website, beleidsplan, brochure, nieuwsbrief en/of social media met een mond of niet.

Meer informatie? Neem contact op met Peter Verschoor: 06 21547 541