Schoolprofilering

"Profilering als inspirerend richtpunt voor scholen"

...laten zien wie je bent, wat je biedt en (vooral) wat je onderscheidt van de ander...

'Goed onderwijs verkoopt zichzelf' is en blijft een waarheid als een koe. Maar de vrager (ouder of student) wordt kritischer en vergelijkt meer. Voor het aantrekken van nieuw personeel en het gemotiveerd houden van zittend personeel is het ook nuttig duidelijk te maken waar je als school voor staat en waar je naar streeft. Een helder profiel speelt hierin een doorslaggevende rol.

Resultaten van een MEQ CHANGE profileringstraject 

  1. Een duidelijk en herkenbaar beeld en uitstraling op basis van een samenhangend onderwijsprofiel.
  2. Meer met minder, versnipperde aandacht voor onderwijsaanbod maakt plaats voor verdieping en eenduidigheid in het keuzeproces.
  3. Tijdsbesparing en verminderde werkdruk, door te focussen op het kernaanbod en de hoofdzaken leidt dat tot een flinke vermindering van werkdruk.
  4. Instrumenten en checklists, waaronder het school-plus profiel, marketing/imago actieplan, effectieve communicatie met interne en externe doelgroepen.

De MEQ CHANGE profileringsaanpak

Met gebruik van analyse e-tools brengen we interne / externe imago's en het profiel van uw afnemersgebied in beeld en matchen die met gewenste beeld. De mismatches bieden input voor verbetering van uw school profiel.

In de 5 fases heeft de school helder voor ogen wat ze leerlingen/studenten aan kerndoelen en extra's wil meegeven, als ze de school verlaten en hoe men het plus profiel vertaald in de onderwijspraktijk en in de communicatie met de doelgroepen en de omgeving.

Door intensieve, integrale workshops wordt de 'make over' van de school in anderhalf jaar gerealiseerd. Naast de onderwijsinhoud en - aanbod worden alle communicatieuitingen tegen het licht van het nieuwe profiel gehouden en herschreven.