Schoolleidersopleiding

 "Bovenmatig Ondernemend Schoolleider" 

Situatie

Er is een groeiende behoefte aan ondernemende schoolleiders.Leidinggevenden die de grote veranderingen aan kunnen en de kwaliteit van een school kunnen verbeteren. Met onze aanbod van een gedegen HBO gecertificeerde schoolleidersopleiding sluiten wij nauw aan bij de vragen van het onderwijsveld en de wensen en behoeften van de deelnemers.

Resultaten

Door deze ambitieuze opleiding wordt de deelnemer in 2 jaar opgeleid voor het post HBO diploma directeur primair onderwijs. De nieuwe NSA competenties liggen aan de basis van het programma, wat resulteert in een registratie bij de Nederlandse Schoolleiders Academie.

Inhoud

 • Attitude en leiderschap
 • Strategie en verandering
 • Integraal Personeelsbeleid
 • Ondernemerschap  (bedrijfsvoering)
 • Communicatie
 • Motiveren van professionals
 • Kwaliteitszorg
 • Onderzoek en rapportage

Aanpak

 • De opleiding gaat uit van PGO(Probleem Gestuurd Onderwijs), theorie en eigen praktijk zijn nauw op elkaar betrokken.
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en de organisatie ervan.
 • Door de toepassing van afwisselende interventies, zoals individuele -en groepsopdrachten, management games, rollenspelen, presentaties, intervisies etc, beklijft het geleerde van binnenuit (empowerment).    
 • Iedere module bevat een praktijkcasus, met de bijbehorende theorie, attitudes en vaardigheden.

Onderscheidende meerwaarde van deze opleiding

 • Door de kleinschalige aanpak flexibel af te stemmen op agenda en locatie van opdrachtgevers
 • We starten al vanaf 6 deelnemers op basis van open inschrijving of maatwerktraject.                
 • Het aanbod sluit beter aan op de eigen situatie.
 • Meer rendement door kleinere groepen en de intensieve aanpak.
 • Persoonlijke betrokkenheid bij de deelnemer en zijn leerproces.
 • Korte lijnen in de communicatie met studenten.
 • Weinig bijkomende overheadkosten.

 Informatie? Neem contact of mail : 0341-251884 / 06-21547541  / info@meqchange.nl

De prijzen zijn marktconform.