Opleiding tot LB functie

Positie en bevoegdheden LB functionaris binnen de school

De LB-functie is nieuw binnen het basisonderwijs. Het is een (post HBO) functie voor leerkrachten die zich onderscheiden door de inzet van hun LB-competenties, zoals beschreven in het LB-competentieprofiel.

Resultaten

 • Leerkrachten LA opleiden en toerusten, zodat zij optimaal vorm kunnen geven aan hun eigen onderwijsorganisatie in de klas alsmede aan hun eigen voortrekkersrol binnen de schoolorganisatie.

 • De student zelfbewust laten worden, op basis van zelfreflectie, waardoor de student in staat is heldere keuzes te maken voor haar / zijn eigen toekomst in of buiten de organisatie.

 • Tenslotte maakt de student kennis met een specialisatie binnen het onderwijs, dan wel een reeds bestaande specialisatie verder uit te diepen. 

Inhoud

De taakaspecten van de LB-leerkracht kernachtig samengevat:

 • De taak van onderwijsgevende (pedagogisch en didactisch handelen in primair proces)
 • De taak van professioneel communicator
 • De taak van beleidsinitiator (nemen van beleidsinitiatieven)
 • De taak van coach en inspirator
 • Een analyserende taak (vanuit zelfreflectie en feedback)
 • Een ontwikkelingsgerichte taak en hierin een voorbeeld zijn
Aanpak

Wat onderscheidt deze opleiding van anderen?

 • Door de kleinschalige aanpak flexibel af te stemmen op agenda en locatie van opdrachtgevers
 • We starten al vanaf 7 deelnemers op basis van open inschrijving of maatwerktraject.
 • Het aanbod sluit beter aan op de eigen situatie.
 • Meer rendement door kleinere groepen en de intensieve aanpak.
 • Persoonlijke betrokkenheid bij de deelnemer en zijn leerproces.
 • Korte lijnen in de communicatie met studenten.
 • Weinig bijkomende overheadkosten.
Informatie? Bel of mail: 0341-251884 / 06-21547541 / info@meqchange.nl

De prijzen zijn marktconform.