Opleiding tot Intern Begeleider

Situatie

Ontwikkelingen zoals passend onderwijs en opbrengstgericht werken evolueren de functie van intern begeleider van een leerkracht met extra remedierende taken tot een zorgmanager, die de onderwijskwaliteit op een hoger plan brengt en leerkrachten coacht in hun zorgprofessie.

Resultaten

De IB opleiding ontwikkelt de benodigde competenties omschreven in de beroepsstandaard van de LBIB (Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders). Na afloop ontvangt de deelnemer het post HBO diploma Intern Begeleider.

Inhoud

 • Attitude en rollen van de Intern Begeleider als ' spin in het web'
 • IB en onderzoek
 • IB als begeleider en coach
 • IB, beheer en organisatie
 • IB en onderwijskundige innovatie 
 • IB en samenwerking
 • IB in de praktijk
 • Onderzoek en rapportage

Aanpak

 • De opleiding gaat uit van P.G.O. (Probleem Gestuurd Onderwijs), theorie en praktijk zijn nauw op elkaar betrokken.
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en de organisatie ervan.
 • Door de toepassing van afwisselende interventies, zoals individuele-en groepsopdrachten, rollenspelen, presentaties, intervisies etc, beklijft het geleerde van binnenuit (empowerment).
 • Iedere module bevat een praktijkcasus, met de bijbehorende theorie, attitudes en vaardigheden.

Informatie? Bel of mail: 0341-251884 / 06-21547541 / info@meqchange.nl

De cursus gaat van start op basis van open inschrijving of een maatwerk traject op bestuursiveau. Tevens is het mogelijk via een EVC - traject (eerder verworven competenties) te bepalen welke modules nog gevolgd moeten worden om het post-HBO diploma te behalen. De prijzen zijn marktcomform.