Midden Management Opleiding

Middenmanager  "Schakel tussen Strategie en Uitvoering"

Situatie

Het middenmanagement van een school vormt een onmisbare schakel tussen directie en werkvloer. Naast effectief communiceren, organiserend en contactueel vermogen moet de middenmanager beleid kunnen vertalen, zodanig, dat zijn medewerkers het gemotiveerd uitvoeren op de werkvloer. En anderzijds zal hij hen goed moeten kunnen vertegenwoordigen naar het management toe.

Resultaat

Opleiden van ambitieuze leerkrachten of bouwcoordinatoren die zich willen profesionaliseren in effectief en motiverend leidinggeven, afgestemd op de situatie ter plekke. De NSA competenties staan daarin centraal. Na afloop ontvangt de cursist het post-HBO diploma Middenmanager Primair Onderwijs.

Inhoud

Zes modules in één studiejaar.

 • Attitude en rollen van de middenmanager
 • Leiderschap in het middenmanagement
 • Veranderprocessen vanuit  het  prespectief van de  middenmanager ( top down & bottom up)
 • Communicatie tweegesprekken
 • Groepsdynamica
 • Onderzoek en rapportage
Aanpak 
 • De opleiding gaat uit van Probleem Gestuurd Onderwijs, theorie en praktijk zijn nauw op elkaar betrokken.
 • De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en de organisatie ervan.
 • Door de toepassing van afwisselende interventies, zoals individuele -en groepsopdrachten, management   
 • games,  rollenspellen, presentaties, intervisies, beklijft het geleerde van binnenuit (empowerment).
 • Iedere module bevat een praktijkcasus, met de bijbehorende theorie, attitudes en vaardigheden
 • Informatie? Bel of mail: 0341-251884 / 06-21547541 / info@meqchange.nl

  De prijzen zijn marktconform.