Brede School ontwikkeling

BREDE SCHOOL van idee tot uitvoering

Situatie

De trend naar brede scholen zet door. Brede scholen zijn er in soorten en maten, afhankelijk van de wijk waarin ze staan en de partners die meedoen. Eén ding hebben ze gemeen: de focus op een optimale ontwikkeling van het kind. Brede school ontwikkeling is een complex management proces waar MEQ CHANGE u uitstekend bij kan helpen.

Opstart: hoe ziet het totaal proces eruit voordat de brede school er staat?

In de kern van de zaak draait het in het hele voorbereidingsproces om: ...identificeren van de partners.... kennismaken en gezamenlijk optrekken....ontwikkelen van visie en doelstellingen....kiezen van het profiel....vaststellen van financiele haalbaarheid.... werken aan het programma aanbod.

Dit proces eindigt met een ondernemingsplan, met daarin alle beschreven doelen en randvoorwaarden. Het plan dient als input voor de projectfase.

In de projectfase draait het voornamelijk om: ....optuigen van een projectorganisatie....instellen van een samenwerkingsorganisatie voor de uitvoering en het toezicht op de activiteiten....ontwerp van gebouw & locatie....opzetten van een beheersorganisatie om beheers - en exploitatieactiviteiten te kunnen uitvoeren en evalueren....

De projectfase is afgerond wanneer de huisvesting beschikbaar is en beheer & exploitatie zijn geregeld.

de 4 C aanpak van "Coalitievorming via Conceptvorming en Concretisering naar Consolidering"

Met behulp van onze doe(l)gerichte 4 C aanpak bouwen we stap voor stap aan de brede school. De eerste 3C's hebben betrekking op alle voorbereidingen t/m huisvesting en beheer. In de 4e C ondersteunen wij u met de uitvoering op de werkvloer en de verdere professionalisering om de verworvenheden te consolideren.

Doorstart: hoe staat het met de professie van de brede school na een aantal jaren samenwerken?

De basis van de brede school is gelegd, maar er is nog veel werk aan de winkel, wil men van een professionele brede school mogen spreken. Afgezien van uw specifieke vraag, kunnen wij brede scholen met de volgende interventies verder op weg helpen:

 • Leveren van een procesmanager of  co-manager
 • Trainen/coachen van management en medewerkers (visie/doelen,samenwerken, onderhandelen, timemanagement, (interne/externe) communicatieve vaardigheden)
 • Keuzeproces brede school profiel en bijpassende schooltijden
 • Brede school en haar plaats in de wijk
 • Samenstellen van combifuncties
 • Opstellen van Ondernemingsplan, (logistieke) Programmaplan, local Marketingplan en Communicatieplan
 • Ontwikkelen van handige instrumenten en checklists ter ondersteuning van het ontwikkel - en uitvoeringsproces
 • Organiseren meetings en workshops (spel opstarten brede school)

Bouw, Huisvesting & Beheer

MEQ CHANGE werkt integraal samen met een collega bureau voor bouwmanagement. Ons gezamenlijk doel is een gebouw te ontwerpen en te realiseren dat naadloos aansluit bij de wensen en behoeften uit het ondernemingsplan.

MEQ CHANGE staat garant voor een hoog rendement op uw investering

SIMULATIESPEL BREDE SCHOOL  

                                                        " Wat komt er allemaal bij kijken"

 De praktijksimulatie geeft inzicht in:

 • de eigen visie op het vormgeven van een Brede School
 • hoe je verschillende visies samen bundelt tot een gemeenschappelijke visie
 • op welke aspecten en keuzes bij de vormgeving van de Brede School je vooral moet inzoomen
 • denkbare situaties die zich kunnen voor doen in de oriëntatie op een Brede School en hoe daarmee om te gaan

Met de praktijksimulatie maken de deelnemers via een spelvorm kennis met bovenstaande elementen. Het spel wordt ingeleid met een deskundige inleiding op recente Brede School ontwikkelingen.

Duur: 1 dagdeel, onder leiding van een adviseur.

Vervolgadvies: bij vervolgtrajecten kan MEQ CHANGE projectleiding, advies en training bieden.

Meer informatie? Neem contact op: 0341251884 /  0621547541 / info@meqchange.nl