Education

Regelmatig verschijnen er in de media negatieve berichten over de kwaliteit van het onderwijs. Ouders kijken kritischer naar de kwaliteit als ze voor e schoolkeuze staan. Ze willen weten wat de school presteert. En anders kunnen ze gewoon de prestaties van de school op de site van de inspectie terugvinden.

Hoe denkt u zelf over de huidige kwaliteit van het onderwijs op uw school? Houdt u zich permanent scherp met het oog op de kwaliteit van enkele basisvaardigheden, zoals het pedagogisch klimaat, de methodieken, het onderwijsgedrag van de leerkracht en het managen van de zorg?

Bij het verbeteren van de kernvaardigheden kan MEQ CHANGE u praktisch ondersteunen, om het onderwijs op een hoger plan te brengen. Daarbij brengt MEQ CHANGE (samen met u) problemen terug tot de essentie en gaat van daaruit aan de slag met een plan van aanpak. Door enerzijds flink te sturen en anderzijds een beroep te doen op betrokkenheid van het team bij hun eigen veranderingen, zijn op korte termijn reeds resultaten te behalen.